Vuokra-asuminen – vinkit vuokrasopimukseen

Nykyään vuokralla asuminen on varsin yleistä, koska se mahdollistaa tietynlaisen asumisvapauden ja joustavuuden. Vuokralla asuminen tarjoaa mahdollisuuden kokeilla erilaisia asuntoja sekä erilaisia asuinalueita.

Asunnon saa tuntumaan kodilta, vaikka ei sitä omistaisikaan. Vuokra-asuntoon muuttaminen on nykyään arkipäiväistä ja usein ei haluta enää sitoutua johonkin paikkaan liian pitkäksi aikaa. Myös elämäntilanteet vaihtelevat lyhyelläkin aikataululla.

Vuokra-asuntoon ei tarvitse sitoutua yhtä vahvasti kuin omistusasuntoon, mutta toki vuokra-asuminen tuo koko joukon muita vastuita vuokralaiselle.

Lähes jokainen on joskus asunut vuokralla ja vuokralaisen vastuut ja velvollisuudet ovat jo tuttuja. Moni asia on kuitenkin muuttunut vuosien aikana ja tämä opas kertoo kaiken, mitä täytyy ottaa huomioon vuokralla asumisessa.

Vapaat vuokra-asunnot

Vuokra-asuntojen kysyntä on kovaa ja varsinkin suurissa kaupungeissa vuokra-asunnon haluavia on enemmän kuin mitä niiden tarjonta on. Yksityisillä markkinoilla käydään vapaista asunnoista kilpailua ja kaupungin asuntoja säätelevät tiukat tulorajat ja perhetilanteet.

Yksityiset vuokra-asunnot – mistä löydän vuokra-asuntoja

Yksityisen vuokra-asunnon omistaa yksityishenkilö ja vuokraus tapahtuu häneltä suoraan. Yksityisiltä vuokramarkkinoilta on välillä haastavaa saada haluamansa asunto, sillä asuntonäytöt pursuavat ihmisiä, jotka ovat kiinnostuneita vuokraamaan asunnon. Myös ilmoitusten selaaminen voi olla työlästä. 

Nykyisin yksityiset ilmoitukset löytää parhaiten netistä tai erilaisista asunnonvälityspalveluista. Myös paikallislehtiä kannattaa lukea, sillä usein niissä ilmoitetuista asunnoista ei ole yhtä kovaa kilpailua kuin internetissä ilmoitetuista asunnoista. Lisäksi sosiaalinen media on hyvä asunnon etsimisen apuväline ja siellä on olemassa erilaisia vuokra-asuntoihin liittyviä kaupunkikohtaisia ryhmiä, joihin kannattaa liittyä.

Yksityisen vuokra-asunnon etsiminen kannattaa ajoittaa kuun loppupuolelle, jolloin asuntoja vapautuu eniten. Myös keväällä asuntoja vapautuu paljon kun taas loppukesästä opiskelujen alkaessa vuokra-asunnoista käydään kovaa kilpailua.

Kaupungin vuokra-asunnot, varallisuusrajat

Kaupungin vuokra-asuntoihin on yleensä pitkät jonot, sillä ne ovat kaikkein edullisimpia vuokra-asuntoja. Asunnot myönnetään niitä eniten tarvitseville hakijoille. Asunnon saantiin vaikuttavat kiireellisyysluokitus eli se onko hakijalla tällä hetkellä a) ollenkaan asuntoa, b) asuuko hän liian ahtaasti tai c) hakeeko hän asuntoa vain mukavuustekijöistä johtuen tai muista ei kiireellisistä syistä. Lisäksi hakijan varallisuus vaikuttaa asunnon saantiin ja ensisijaisesti asuntoja tarjotaan vähävaraisille.

Kaupungin asunnoissa noudatetaan varallisuusrajoja, jotka kukin kaupunki on määritellyt erikseen. Varallisuudella tarkoitetaan asunto-osakkeita, kiinteistöjä sekä arvopapereita. Varallisuuteen ei lasketa palkkatuloja eikä pankkitilillä olevat säästöjä. Asuntohakemuksessa kysytään myös hakijan tuloja ja joissain tapauksissa myös ne vaikuttavat kaupungin asunnon saantiin. Käytännöt vaihtelevat hieman kaupungeittain. Joissain kaupungeissa on erikseen kaupungin tukiasuntoja sekä ns. vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja, joihin voivat hakea myös suurempi tuloiset.

Vuokrattavat omakotitalot – mitä pitää huomioida omakotitalon vuokraamisessa

Omakotitalon voi vuokrata ihan niin kuin asunnonkin, mutta siihen liittyy muutamia huomioitavia yksityiskohtia. Tärkein asia on huolellinen vuokrasopimuksen tekeminen, johon täytyy kirjata taloon ja pihaan liittyvät pienimmätkin yksityiskohdat. Hyvä sopimus suojaa niin omakotitalon omistajaa kuin vuokralaistakin. Erityisen tarkasti sopimukseen täytyy laittaa talon kunnossapitovastuut aina lumenluonnista ja puutarhanhoidosta teknisten laitteiden huoltamiseen. Myös talon kunto täytyy kirjata sopimukseen tarkasti ja jos talossa on vikoja, niin ne täytyy mainita sopimuksessa.

Omakotitalon vuokrauksessa täytyy sopia selkeästi, että mitä vuokraan sisältyy. Omakotitalossa on paljon enemmän erilaisia kuluja, joita ei kerrostaloasumisessa ole, kuten erilaiset kiinteistön käyttökustannukset. Myös koti- ja vastuuvakuutuksesta tulee sopia selkeästi.

Usein vuokranantajat haluavat sopia taloonsa tarkastuskäyntejä, jolloin he pystyvät paremmin valvomaan, että taloa hoidetaan ja huolletaan sovitun mukaisesti.

Vuokra-asunnot opiskelijoille

Opiskelijat ovat suuri vuokralla asuvien ryhmä, jotka etsivät usein asuntoa eri paikkakunnalla tapahtuvan opiskelun takia. Useissa kaupungeissa on tarjolla pelkästään opiskelijoille tarkoitettuja asuntoja, joita vuokraavat oppilaitokset, opiskelija-asuntosäätiöt sekä ylioppilaskunnat. Näistä löytää parhaiten tietoa omasta oppilaitoksesta kysymällä sekä kaupungin internetsivustolta. 

Hakemus kannattaa jättää ajoissa ja asuntoa kannattaa hakea mahdollisuuksien mukaan keväällä, kun monia asuntoja vapautuu opiskeluiden päättyessä.

Solukämppä kavereiden kanssa on myös hyvä ja edullinen asumisvaihtoehto opiskelijoille. Monet tarjoavat soluasuntoja myös kavereiden kesken vuokrattavaksi. Soluasunnoissa tehdään vuokrasopimus aina yhdestä huoneesta kerrallaan, jolloin jokainen asukas vastaa vain omasta huoneestaan. Erikseen ovat kimppakämpät, joista tehdään yhteinen vuokrasopimus ja jos joku asukkaista muuttaa pois, ovat jäljelle jäävät vastuussa myös hänen vuokraosuudestaan.

Miten tehdään vuokrasopimus?

Asuinhuoneiston vuokrasopimus on aina tehtävä kirjallisena ja siinä on oltava sekä vuokranantajan että vuokralaisen allekirjoitukset. Huolellisesti tehty sopimus on molempien osapuolten etu. Kun kaikki mahdolliset asuntoon liittyvät asiat on sovittu etukäteen kirjallisesti, vältytään ongelmilta. Riidat vuokralla asumisessa syntyvät lähes aina siitä, että osapuolilla on eriävä näkemys siitä mitä on sovittu.

5 tärkeintä asiaa vuokrasopimuksessa

  1. Onko sopimus määräaikainen vai toistaiseksi voimassaoleva? Sopimus voi olla vain jompikumpi ja näitä ei voi yhdistää.
  2. Mikä on irtisanomisaika? Vuokrasopimuksen irtisanominen on erittäin tärkeää olla mainittuna vuokrasopimuksessa. Määräaikainen vuokrasopimus on sellainen, että sitä ei voi irtisanoa ja sopimus on voimassa määräajan. Toistaiseksi voimassa oleva sopimus vaatii lain mukaisen irtisanomisajan, joka on vuokralaisen puolelta 1 kk ja vuokranantajan puolelta 3 kk.
  3. Mikä on vuokrankorotusehto ja milloin korotus on mahdollista tehdä? Tämä kertoo vuokranantajan oikeudet korottaa vuokraa. Se täytyy olla selkeästi määritelty esimerkiksi “yleinen vuokratasojen nousu” tai “yhtiövastikkeen nousu”.
  4. Mitä vuokra sisältää? Sisältääkö vuokra esimerkiksi veden ja maksetaanko vedestä aina sama summa vai asunnossa asuvien pääluvun mukaan? Oletuksena on, että vuokra sisältää lämmityskulut, mutta jos ne veloitetaan erikseen, täytyy siitä olla erillinen maininta.
  5. Mikä on vuokravakuus ja milloin se maksetaan? Erikseen täytyy olla myös mainittu se, että antaako vuokralainen vakuuden vain vuokranmaksun takia vai onko summa annettu koko asunnon vakuudeksi?

Kuvat Tapio Haaja, Joakim Honkasalo

Lisälukemista vuokra-asujille