Sähköyhtiöt Suomessa

Muista, että voit ostaa sähköt kotiin haluamastasi sähköyhtiöstä eli sähkön myyntiyrityksestä. Sähkösopimuksen voi siis tilata muualtakin kuin paikalliselta sähköverkkoyhtiöltä.

Tässä esiteltynä Suomen suurimmat ja suosituimmat sähkön myyjät.

Fortum

Fortum on Suomen johtava puhtaan energian sähköyhtiö, joka on jo vuosikymmenten ajan panostanut hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen. Fortumin missio on edistää muutosta puhtaampaa maailmaa ja energiantuotantoa kohtaan. Fortumilta saa sähköä kaikkialle Suomeen. Fortumin uusin innovaatio on kierrätysteknologia, joka mahdollistaa litiumin talteenoton. Tämä on valtava kehitysaskel sähköautoilussa ja se auttaa vastaamaan sähköautojen suureen kysyntään.

Vattenfall

Vattenfall myy sähköä kaikkialla Suomessa ja kaikki sähkö tuotetaan fossiivapaasti. Vattenfall on markkinajohtaja tuulivoiman tuottamisessa. Se omistaa jopa 50 tuulipuistoa, jotka sijaitsevat viidessä eri maassa. Vattenfall on innovatiivinen sähköyhtiö, joka on saanut Suomen vastuullisin energia-alan toimija – palkinnon jo kahtena vuonna peräkkäin. Suosituimmat sähkösopimukset ovat kiinteähintainen sähkö Ilmasto Mix sekä pörssisähköön perustuva Tuntisähkö Mix.

Kotimaan Energia Oy

Kotimaan Energia toimii itsenäisenä sähköyhtiönä kaikkialla Suomessa. Sähkövalikoimaan kuuluu tuuli-, vesi- ja aurinkosähköä. Kotimaan Energialta voi ostaa 100 % alkuperävarmennettua uusiutuvilla energianlähteillä tuotettua sähköä. Yritys tukee myös John Nurmisen säätiön Puhdas Itämeri -hankkeita sekä antaa asiakkailleen mahdollisuuden ostaa lisäpalvelun, jolla he voivat tukea samaa hanketta. Kotimaan Energialla on tällä hetkellä meneillään kampanja, jossa heidän asiakkaansa voivat tienata joka päivä tunnin ilmaista sähköä.

Helen Oy

Helen myy sähköä kaikkialle Suomeen ja sen toimitusvarmuus on Suomen parasta. Sillä on tutkimusten mukaan tyytyväisimmät asiakkaat. Helenillä on tavoitteena olla 100 % hiilineutraali vuonna 2035 ja tavoitteena on myös olla ilmastohaasteen ratkaisemisen suunnannäyttäjänä koko maailmalle. Helen tuottaa energiansa pääsääntöisesti Helsingissä sijaitsevissa voimalaitoksissaan. Samassa prosessissa tuotetaan sähköä ja lämpöä, mikä kuluttaa paljon vähemmän polttoainetta. Helenin suosituin tuote on toistaiseksi voimassa oleva Perussähkö.

Vantaan Energia

Vantaan Energian sähköä myy nykyään Oomi Energia. Oomi Energian kautta saa sähköä kaikkialle Suomeen ja se on yksi Suomen suurimmista sähkönmyyjistä. Vantaan Energialla on paljon ilmastotavoitteita ja suurimpana tavoitteena on luopua fossiilisten polttoaineiden käytöstä kokonaan vuonna 2026. Kivihiilen käytöstä luovutaan vuonna 2022 ja sen tilalle lisätään jätteen, maalämmön, tuuli- ja aurinkoenergian käyttöä.

Väre

Väre sähkön myynti

Väreessä yhdistyivät vuonna 2019 Savon Voima, Jyväskylän Energia, Kuopion Energia ja Lappeenrannan energia. Väre myy sähköä kaikkialle Suomeen.  Väre hankkii sähköä Nordpoolin sähköpörssistä sekä pientuottajilta. Suurin osa sähköstä on tuotettu lähteenään turve ja fossiiliset energianlähteet (40 %). Ydinvoimasta on peräisin 34 % sähköstä ja uusiutuvilla energian lähteillä on tuotettu 25 %. Väre antaa asiakkailleen maksutta avainturvavakuutuksen ja kodin lisäturvan kotivakuutuksen rinnalle. Lisäksi asiakkaiden käytössä sähkö-äppi Väppi, josta voi seurata sähkön kulutustaan helposti.

Tampereen Sähkölaitos Oy

Tampereen Sähkölaitos on ollut perinteikäs Tampereen seudun sähköyhtiö jo 130 vuoden ajan. Se tuottaa sähköenergiaa kuluttajille 93 % uusiutuvilla energianlähteillä eli vesivoimalla, tuulivoimalla ja puuperäisillä polttoaineilla. Ydinvoimaa tai kivihiiltä ei käytetä ollenkaan. Tampereen sähkölaitos panostaa vahvasti asiakaslähtöisyyteen ja on saanut asiasta kaksi kaukolämpöalan merkittävää palkintoakin. Yhtiö haluaa tuottaa palveluita, joita asiakkaat tahtovat. Kun tekee sähkösopimuksen Tampereen sähkölaitoksen kanssa, saa sähköstään S-bonusta.

Lue lisää Tampereen Sähkölaitos yrityksestä

Tee sähkösopimus Tampereelle

Lumo Energia

Lumo Energia on suomalainen yritys, joka panostaa hyvään asiakaspalveluun. Yhtiöllä ei ole omaa sähköntuotantoa, vaan se ostaa kaiken myymänsä sähkön maailman Nordpool sähköpörssistä. Lumo Energia kehittää käyttäjäystävällisiä palveluita asiakkailleen, jotka tulevat helpottamaan asiakkaiden elämää.

Nordic Green Energy

Nordic Green Energy toimittaa nimensä mukaisesti vihreää sähköä Suomessa yli 100 000 asiakkaalle ja yhtiö toimii koko Pohjoismaiden alueella. Sähkö on alkuperätodennettua vesi-, tuuli- tai aurinkosähköä.Tutkimusten mukaan Nordic Green Energyllä on erittäin tyytyväiset asiakkaat.

Ekosähkö

Ekosähkö on Suomen ensimmäinen vihreää sähköä tuottava sähköyhtiö, se on tarjonnut ekosähköä jo vuodesta 1998 alkaen. Sähkö on 100 % kotimaista ja peräisin suomalaisista pienvoimaloista tuuli-ja vesivoimaloista ja bioenergiasta. Ekosähkön tavoitteena on olla suuri suomalainen työllistäjä ja lisätä uusiutuvien energialähteiden käyttöä sähkön tuotannossaan.

Ilmatar

Ilmatar tuottaa sähköä pelkästään kotimaisella tuulivoimalla. Sen tavoite on puhtaampi tulevaisuus ja ilmastokriisiä vastaan taisteleminen. Ilmattarella on useita tuulivoimaloita ympäri Suomea ja ainoana suomalaisena sähköyhtiönä se on mukana uusien tuulivoimaloiden rakentamisen kaikissa vaiheissa. Ilmatar tarjoa tuulivoimaa kaikkialle Suomeen kiinteällä hinnalla. Tuulivoimaa käyttämällä pienentää hiilijalanjälkeään heti jopa kahdeksan prosenttia.

Kymenlaakson Sähkö

KS Oy myy sähkö kaikkialle Suomeen. Sen tuottama sähkö koostui vuonna 2019 seuraavasti: uusiutuvat energialähteet 39 %, ydinvoima 33 % ja fossiiliset energialähteet ja turve 28 %. Kymenlaakson Sähkö on panostanut vahvasti digitaaliseen asiakaspalveluun ja asiakaspalvelua on mahdollista saada monissa eri kanavissa kuten nettisivujen kautta, puhelimella, sähköpostilla, chat-palvelussa, online-palvelussa ja sosiaalisen median kanavissa.

Vaasan Sähkö

Vaasan Sähkö toimittaa perus-sähköä, ilmastosähköä ja tuulisähköä ja sähkösopimuksen voi tehdä minne vain Suomeen. Perussähkössä yhdistetään eri sähköntuotantotapoja, Tuulisähkö on tuotettu tuulipuistoissa Suomessa ja Ilmastosähkö on tuotettu päästöttömästi tuuli- ja ydinvoimalla. Yhtiö perustettiin vuonna 1892, jotta saataisiin valaistua Vaasan kauniit kadut. Nyt yhtiö on suuri koko Suomen kattava energiayhtiö, jolla on tutkitusti tyytyväisiä asiakkaita (EPSI Rating sähköntutkimus voittaja 2017).

Lahti Energia

Lahti Energian omistaa Lahden kaupunki. Sähkön myyntiä hoitaa valtakunnallinen Oomi Energia. Lahti Energia myy yhteistuotannolla tuotettua sähköä sekä omalle alueelleen kaukolämpöä, joka on peräisin Lahdessa olevista voimaloista.

Oomi Energia

Oomi Energian juuret ovat paikallisissa sähköyhtiöissä (Vantaan Energia, Porin Energia, Lahti Energia, Oulun sähkönmyynti sekä Oulun seudun sähkö), joiden myyntiä se hoitaa kaikkialle Suomeen. Tällä hetkellä Oomi on eräs Suomen suurimmista sähkönmyyjistä. Oomi mainostaa halpoja hintojaan sekä hyvää asiakaspalveluaan. Oomin tavoitteena on tehdä sähkön ostamisesta kotitalouksille yksinkertaista ja helppoa.

Porvoon Energia Oy

Porvoon Energia myy vihreää sähköä, joka on tuotettu aurinko-, tuuli-, vesi- ja biovoimalla. Sähkö on tuotettu Porvoon Energian omissa voimalaitoksissa, mikä tarkoittaa sitä että tukemalla tätä energiaa tukee myös paikallisten työllistymistä. Porvoon Energialla on Suomen luonnonsuojeluliiton myöntämä EKOenergia merkintä. Yhtiö vuokraa myös asiakkailleen tuulivoimaosuuksia kiinteillä kuukausimaksuilla. Oman aurinkopaneelin vuokraaminen on myös mahdollista..

KSS Energia Oy

KSS Energia on osaltaan peräisin Kouvolan seudulla olevista voimalaitoksista ja energia on tuotettu biopolttoaineilla, vesivoimalla ja maakaasulla. Näiden lisäksi KSS energia omistaa osuuksia tuulivoimapuistoista muualla Suomessa. Sähköasiakkaille myytävä sähkö on osaksi peräisin myös pohjoismaisesta sähköpörssistä.

Raaseporin Energia

Raaseporin Energia on entinen Tammisaaren Energia ja sen historia ulottuu vuoteen 1907 saakka. Sen kaikki sähkö on 100 % uusiutuvaa energiaa ja sähkö on tuotettu paikallisesti. Raaseporin sähkö haluaa palvella paikallisia asukkaita hyvin ja kehittää Läntistä Uuttamaata ympäristöystävällisin keinoin. Raaseporin Energia myy myös aurinkopaneelit asennettuna sekä sähköautojen latauspisteet.

Pori Energia

Pori Energian sähköä myy valtakunnallinen toimija Oomi Energia. Pori Energialta voi ostaa 100 % uusiutuvaa energiaa, jonka nimi on Oomi uusiutuva. Siinä on hyödynnetty vettä, tuulienergiaa sekä aurinkoenergiaa. Tarjolla on myös sekasähköä, jossa on hyödynnetty muitakin energiamuotoja sähkön tuotannon tilanteen mukaisesti.

Caruna

Caruna on sähkönjakeluyhtiö, joka toimii Etelä-, Länsi-, Lounais-Suomessa, Koillismaalla, Satakunnassa sekä Joensuussa. Sähkön jakelun lisäksi Caruna kehittää ja rakentaa sähköverkkoa näillä alueilla. Caruna huolehtii ympäristöstä ja turvallisuudesta sekä varmistaa, että sähköverkostoa uudistetaan asiakaslähtöisesti tulevaisuuden haasteet huomioiden. 

Turku Energia

Turku Energia on paikallinen toimija, joka on huolehtinut Turun seudun sähköstä jo vuodesta 1898 saakka. Se on Varsinais-Suomen johtavia sähköyhtiöitä ja se tarjoaa sähkön myynnin lisäksi sähkön jakelun ja kaukolämmön asiakkailleen. Turun Energia myy ekotakuuta, jolla asiakas voi varmistaa itselleen ympäristöystävällistä sähköä. Tavoitteena on, että 2020 vuoden lopussa sähköstä on tuotettu 70 % uusiutuvilla energialähteillä. Turku Energia tarjoaa henkilökohtaista palvelua asiakkailleen.

Elenia

Elenia on Suomen suurimpia sähköverkkoyhtiöitä. Se huolehtii sähkön jakelusta, sähköverkoston kehittämisestä älykkäämmäksi sekä sään kestävämmäksi ja asiakkaiden sähkön mittauksesta. Elenialla on lähes 450 000 asiakasta  Keski-Suomessa, Kantahämeessä, Päijät-Hämeessä, Pohjanmaalla sekä Pirkanmaalla. Elenia rakentaa myös valokuituverkostoa ja valokuituliittymiä. Elenian tärkein suunnitelma on sujuvoittaa asiakkaidensa arkea ja ottaa uudet ratkaisut käyttöön ensimmäisenä Suomessa.

Loiste

Loiste myy sähköä kaikkialle Suomeen ja huolehtii sähköverkosta Kainuussa sekä Pohjois-Pohjanmaalla. Sen myymän sähkön energiajakauma vuonna 2019 oli: uusiutuvat energian lähteet 10 %, ydinvoima 49 % ja fossiiliset energian lähteet 41 %. Tarjolla on myös Loiste-sähkösopimus, jossa sähkön alkuperä on 100 % vihreää ja se on tuotettu lapin tuulella ja auringolla. Loiste on aktiivisesti mukana tukemassa erilaisia ilmastohankkeisiin liittyviä projekteja Suomessa.

Imatran Seudun Sähkö

ISS Oy on on keskisuuri sähköyhtiö, joka perustettiin vuonna 1928, kun Imatran alueen kahdeksan pientä yhtiötä yhdistettiin. Imatran Seudun sähköllä on monipuolinen tarjonta sähkösopimuksia ja s-bonustakin on mahdollista saada ässä-sopimuksesta. Vesisähkö, joka on tuotettu Imatrankoskesta saatavalla energialla, on suosittu sähkösopimuspaketti.

Lumme Energia

Lumme Energiasta saa sähköä joka puolelle Suomea. Yhtiö toimii myös Pohjoismaissa ja sen juuret ovat järvisuomessa. Lumme on Suomen lähienergialiiton jäsen ja sen tavoitteena on tuoda lähienergiaa helposti kuluttajille. Lumme Energia panostaa vahvasti asiakaspalveluun ja haluaa auttaa jokaista valitsemaan ekologisia ratkaisuja elämäänsä. Lumme Energialta saa aurinkopaneelit sekä sähköauton latauspisteet kotiin asennettuna.

247 Energia

247 Energia on melko uusi kotimainen sähköyhtiö, joka tuottaa sähköä 100 % uusiutuvilla energialähteillä. Erona moniin kilpailijoihin on se, että asiakkaan kuluttama sähkö laskutetaan vasta jälkikäteen toteutuneen kulutuksen perusteella. 247 Energia panostaa kuluttajalähtöisyyteen ja se haluaa toimia edelläkävijänä suomalaisessa sähkön myynnissä. 247 Energian tavoitteena on myös, että sähkön hinnat ovat läpinäkyvät ja edulliset ja sähkösopimuksen tekeminen verkossa helppoa.

Forssan Energia

Forssan Energia myy sähköä ympäri Suomen 100 vuoden kokemuksella. Tarjolla on useita erilaisia sähkösopimuksia.

Enefit

Enefit on virolainen yhtiö, joka myy sähköä Suomeen. Enefit on Eesti Energian tytäryritys ja Eesti Energia on Viron suurin energiatuottaja. Eesti energia myy sähköä Suomen lisäksi myös Latviaan, Puolaan ja Liettuaan.

GNP Energy 

GNP Energy on pohjoismainen sähköyhtiö, joka toimii Suomen lisäksi Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Sen pääkonttori on Norjassa Sandefjordissa. GNP:llä ei ole sähköntuotantoa, vaan se ainoastaan myy sähköä. Sen takia yhtiö uskoo voivansa alentaa asiakkaidensa sähkön hintoja.

Alajärven Sähkö Oy

Alajärven Sähkö myy sähköä joka puolelle Suomeen. Se hoitaa myös paikallisesti sähkönsiirtoa Alajärven alueella ja lähialueella.

Leppäkosken Energia Oy

Leppäkosken Energia mainostaa myyvänsä energiaa, jolla on juuret. Se tarjoaa sähkösopimuksia lähialueidensa Tampereen, Pirkanmaan ja Ikaalisten lisäksi kaikkialle Suomeen. Leppäkosken Energia on Leppäkosken Sähkön tytäryritys. Yhtiöllä on monenlaisia sähkösopimusvaihtoehtoja yksityisasiakkaille ja sähkösopimuksessa on halutessaan mahdollista painottaa luontoystävällistä vihreää sähköä.

Vihreä Älyenergia

Vihreä Älyenergia uskoo ekologiseen sähköön ja sähköä säästäviin älykkäisiin kodin järjestelmiin. Eräs esimerkki heidän innovatiivisista energiaa säästävistä tuotteistaan on älyvalo-laite, jossa on muun muassa läsnäolo-tunnistus, hämäräkytkin sekä etäohjausmahdollisuus. Vihreän Älyenergian suosituin sähkötuote on Tuntituote, josta asiakas voi valita joko fossiilivapaan sähköä tai tuulivoimalla tuotetun sähkön.

Lännen Omavoima Oy

Lännen Omavoima Oy:lla on noin 35 000 asiakasta ympäri Suomen. Se on toiminut vuodesta 2009 alkaen, kun Rauman Energia ja Vakka-Suomen Voima yhdistyivät. Lännen Omavoimalla ei ole omaa sähkön tuotantoa vaan se myy sähköä, joka on ostettu tukkumarkkinoilta ja omistajayhtiöiltä. Heiltä saa myös sähköautojen latausratkaisut sekä aurinkopaneelit asennettuna.

Naantalin Energia Oy

Naantalin Energia Oy:n omistaa Naantalin kaupunki. Se myy sähköä kaikkialle Suomeen kilpailukykyisillä hinnoilla. Tarjolla on määräaikaisia sekä toistaiseksi voimassa olevia sähkösopimuksia. Naantalin Energian kautta onnistuu myös aurinkopaneelit sekä ilmalämpöpumput kotitalouksille.

Haminan Energia

Haminan Energialta saa monipuolisia energia-alan palveluita: sähköä, maakaasua, kaukolämpöä, biokaasua, tiedonsiirtopalveluja sekä teollisuuden energiapalveluja. Haminan Energia panostaa ekologiseen energiantuotantoon ja esimerkiksi tuulisähköä tuottaa viisi Haminan Energian omaa tuulivoimalaa Haminassa. 

Raaseporin Energia Oy

Tammisaaren Energia Oy Ekenäs Energi Ab on nykyään Raaseporin Energia. Se on perustettu vuonna 1909, jolloin tavoitteena oli tuoda sähköt Raaseporin alueelle. Nyt Raaseporin Energia myy sähköä kaikkialle Suomeen sekä tarjoaa asiantuntevia sähköautoilun, aurinkoenergian sekä LED-valaistuksen palveluita. Raaseporin Energian kaikki sähkö on 100 % uusiutuvilla energian lähteillä tuotettua. Sähkönsiirtopalveluita se tarjoaa Raaseporin ja Tammisaaren alueilla.

Raseborgs Energi

Raseborgs Energi är ett lokalt elbolaget. Det producerar bara 100 % miljövänlig el. Också solpaneler, elbilsladdning och LED belysning är deras produkter. Elavtal är lätt att göra i Raseborgs Energi web-sidorna. Dom har många olika elprodukter till exempel allmän el, natt el, flexibelt och rörligt. Man kan också väljä mellan lokalt producerad el, vindkraft eller vattenkraft.

Etelä-Savon Energia Oy

ESE on tunnettu aurinkosähköpalveluistaan. SUN ESE aurinkopaneelit – liiketoiminta on nykyään nimeltään Huippuenergia Oy. ESE-Verkko on vastuussa sähkönsiirrosta omalla alueellaan Etelä-Savossa. Sähköverkkoa on noin 1000 kilometriä, jonka varrella asuu noin 25 000 taloutta.

Lappeenrannan Energia Oy

Lappeenrannan energian sähköä myy nykyään Väre. Lappeenrannan Energia hoitaa sähkönsiirron Lappeenrannassa, Taipalsaarella, Lemillä sekä Savitaipaleella.

Asikkalan Voima Oy

Asikkalan Voima on siirtynyt vuonna 2012 Sähköyhtiö Elenian omistukseen. Muutoksen myötä Elenian sähköverkon alueesta Päijät-Hämeessä tuli aiempaa yhtenäisempi ja verkon kehitys sekä ylläpito mahdollistui helpommaksi ja kustannustehokkaammaksi.

Sipoon Energia Oy

Sipoon Energia on paikallinen yritys, jonka omistaa Sipoon kunta. Yhtiön aiempi nimi oli Etelä-Suomen Energia. Sipoon Energian sähkösopimukset hoitaa Keravan Energia, joka on yhtiön emoyhtiö. Sähköä myydään kaikkialle Suomeen ja sähköverkko ulottuu Keravalta Sipooseen saakka.

Keravan Energia

Keravan Energialla on oma aurinkovoimala Keravalla ja lisäksi yhtiö on mukana tuuli- sekä ydinvoimahankkeissa. Heidän energiavalikoimansa on monipuolinen ja asiakkaille on tarjolla monenlaisia sähkösopimuksia. Keravan Energian sähkötuotteita ovat muun muassa perussähkö, varttisähkö, ilmastosähkö, tuulisähkö sekä biosähkö.

Herrfors

Herrfors on kaksikielinen sähköyhtiö, joka myy sähköä kaikkialle Suomeen. Se on sijoittunut EPSI Ratingin asiakastyytyväisyystutkimuksessa ensimmäiseksi, mikä tarkoittaa että yhtiön asiakkaat ovat todella tyytyväisiä. Asiakkaat arvostavat hyvän asiakaspalvelun lisäksi yhtiön luotettavuutta sekä yhteiskuntavastuullisuutta. Herrfors investoi vahvasti uusiutuvaan sähköntuotantoon. Oman tuotannon lisäksi se ostaa sähköä pohjoismaisesta sähköpörssistä.

Iin Energia Oy

Iin Energia on paikallinen sähköyhtiö, joka toimii Iin alueen lisäksi Olhavan ja Kaihuan kylissä. Se myy sähköä alueellansa sekä Kuivaniemellä. Sähkö on tuotettu 60 % omavaraisesti tuulella ja vesivoimalla. Iin Energia hoitaa myös sähkön siirron alueellaan.